Gesprek met Roel van Steensel

Taaldraad
Op 16 januari hebben Corrina en Annemarie op campus Woudestein gesproken met Roel van Steensel. Hij is sinds maart 2013 als universitair docent verbonden aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij geeft de vakken "Onderwijswetenschappen: Problemen en interventies in het onderwijs" en "Beleid en bestuur in het onderwijs". Hij is betrokken bij een evaluatieonderzoek van het gezinsgerichte VVE-programma "VVE Thuis". In dat onderzoek wordt o.a. gekeken naar de effecten van VVE Thuis op de ontwikkeling van kinderen in achterstandssituaties, naar de implementatie van dat programma en de relatie tussen beide. Wij hebben hem bijgepraat over onze ideeën over verbeteren van de interactievaardigheden van de pm-ers, waardoor de taalvaardigheid en dus de kansen van kinderen sterk verbeteren. Hij zegde toe artikelen en wetenschappelijke onderzoeken over interactievaardigheden te delen. Taaldraad benoemde de behoefte aan een factsheet over de opbrengsten...
Lees meer

Taaldraad en tweetaligheid

Taaldraad
Taaldraad heeft contact opgenomen met Nazife Cavus, oprichtster van het platform meertalige logopedisten, over de voordelen van meertaligheid. Zij is tweetalig en spreekt Turks en Nederlands. Nazife heeft met behulp van Taaldraad recent een hulpvrager en een Italiaans-Nederlandstalige logopedist met elkaar in contact gebracht.
Lees meer

De TOLK-methode

Taaldraad
Taaldraad maakt onder andere gebruik van de methode TOLK. Dit is een instrument om taalachterstanden te voorkomen en te verhelpen. Met behulp van TOLK vergroten leidsters en ouders de onderwijskansen van hun kinderen door het taalaanbod rijker en gevarieerder te maken in de alledaagse situaties. Taaldraad zet TOLK-material in om de ouderparticipatie te vergroten.
Lees meer

Symposium Dysfatische Ontwikkeling

Taaldraad
Taaldraad bezocht 7 november 2014 het symposium Dysfatische Ontwikkeling. Een dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak- taalontwikkelingsstoornis. Het is geen ziekte maar een ontwikkelingsstoornis waarbij de spraak- en de taalontwikkeling zonder aanwijsbare oorzaak trager en/of verstoord verloopt. Het begrip van de taal is duidelijk hoger dan het niveau van de taalexpressie. Er is vaak sprake van woordvindingsproblemen, grammaticale problemen en hardnekkige beperkte verstaanbaarheid. Ook komt dysfasie vaak voor in combinatie met ADHD, Autisme en dyspraxie. Taaldraad houdt zich bezig met de vroegste stadia van de spraak-taalontwikkeling en vindt het belangrijk dat er vroegtijdige herkenning is op dit gebied.
Lees meer

Drongo Festival en Bilingualism Matters

Taaldraad
Taaldraad bezocht 27 september 2014 het Drongo Festival in Amsterdam. Dit is een bijeenkomst gericht op de waarde van meertaligheid. Taaldraad heeft gesproken met professor Antonella Sorace. Zij is directeur van "Bilingualism Matters", een initiatief om de waarde en de voordelen van meertaligheid onder de aandacht te brengen bij ouders, onderwijs en politiek. Het hoofdwartier zit in Edinburgh, maar Bilingualism Matters heeft nu ook een afdeling in Amsterdam. Mevrouw Sorace is net als Taaldraad een groot voorstander van meertaligheid. Twee of meer talen kunnen spreken kan een positief effect op de hersenen hebben en is een bijdrage in de culturele diversiteit.
Lees meer